Veranderingen op de huurmarkt: Wat staat ons te wachten?

De huurmarkt in Nederland staat aan de rand van ingrijpende veranderingen met de komst van de Wet betaalbare huur. Op 25 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel, dat als doel heeft om meer mensen toegang te geven tot betaalbare huurwoningen. Voordat de wet in werking treedt, moet de Eerste Kamer nog goedkeuring geven. Deze blog geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor huurders en verhuurders.

Wat houdt de Wet betaalbare huur in?

De Wet betaalbare huur beoogt om de huurprijzen beter af te stemmen op de kwaliteit van de woningen. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel (WWS) naar het middensegment. Dit betekent dat de gereguleerde huur nu ook gaat gelden voor middenhuurwoningen. Woningen tot en met 186 punten krijgen een maximale huurprijs van € 1.123 per maand, waardoor huurders in het middensegment meer bescherming krijgen.

Belangrijke wijzigingen en amendementen

De wet, gepubliceerd in het voorjaar van 2023, heeft diverse wijzigingen ondergaan. Enkele opvallende aanpassingen zijn:

  • Nieuwbouwopslag: Verhoogd naar 10%, met een verlengde termijn tot 1 januari 2028. Na ingebruikname eindigt deze termijn na twintig jaar.

  • WOZ-cap: Beperking van de invloed van de WOZ-waarde op het aantal punten.

  • Tochtkorting: Korting op het aantal punten voor energiezuinige labels E (-4), F (-9), en G (-15).

  • Huurprijsopslag Rijksmonumenten: Verhoogd van 30% naar 35%.

Alle huurders, ook in de vrije sector, krijgen toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over servicekosten. De Huurcommissie kan kostendekkende leges opleggen aan verhuurders die herhaaldelijk in het ongelijk worden gesteld.

Duurzaamheid en huurbescherming

De wet introduceert maatregelen om duurzaamheid te bevorderen. Huurders en verhuurders die overeenstemming bereiken over verduurzamingsmaatregelen kunnen de huurbescherming behouden, zelfs als de woning hierdoor boven de 186 punten uitkomt en de huurprijs stijgt.

Tijdelijke regulering en evaluatie

De regulering van de middenhuur wordt voor vijf jaar ingevoerd en zal daarna om de vijf jaar worden geëvalueerd. Dit zorgt ervoor dat de wet flexibel blijft en aangepast kan worden aan de veranderende omstandigheden op de huurmarkt.

De Wet betaalbare huur brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee die zowel positieve als negatieve gevolgen kunnen hebben voor de huurmarkt. Terwijl de wet streeft naar meer betaalbare huurwoningen en huurprijsbescherming, zijn er ook zorgen over de mogelijke impact op het aanbod van huurwoningen. Het is nu aan de Eerste Kamer om te beslissen of deze wet per 1 juli 2024 in werking zal treden. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor zowel huurders als verhuurders in Nederland.

van

Goedenavond πŸ‘‹

Benieuwd naar de waarde van uw huis?

U weet het al binnen 1 minuut. Laten we beginnen!

Wat is de reden van uw aanvraag?
Ik wil graag...

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Wanneer wilt u verhuizen?

We zijn er bijna πŸŽ‰

Om het rapport op te maken hebben we een aantal gegevens nodig

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Uw woningwaarde wordt berekend... πŸš€

loading

Bedankt %name%! De woningwaarde van %address% is berekend πŸ₯³

Check uw mail voor het rapport!

success
Wat is mijn huis waard?